Projectbeheer en Verhuursoftware365

Projectbeheer

Projectbeheer is ook nodig in sommige verhuurbedrijven. Maar niet iedere verhuurfirma heeft werven en installaties. Verhuursoftware365 en andere software van onze firma kan u wel helpen met projectbeheer.

Ongeacht de specifieke branche waarin u zit, projectbedrijven hebben calculaties die leiden tot offertes en orders. Deze orders gaat men vervolgens uitvoeren. Wat betekent dat men materialen gaat bestellen, planningen gaat doen en mensen, machines en materieel inzetten. En men wil kunnen opvolgen wat geleverd werd.

Mensen, machines, materiaal en materieel kunnen eveneens via extra planningsborden gepland worden die het projectbeheer vervolledigen. Het aantal gepresteerde en gebruikte uren noteren uw medewerkers in de module bouwprojectbeheer.

In de uitvoering van de projecten zal u ook vorderingsstaten maken, factureren en boekhouden. Inkoop- en verkoopfacturen komen terecht in onze boekhoudmodule, op het juiste project. Alle kosten en opbrengsten worden geregistreerd op de projecten zodat u steeds een goed up-to-date zicht hebt op nacalculaties per project.

Graag een afspraak maken en samen projectbeheer in Verhuursoftware365 eens bekijken?

11 + 14 =